AUDIT ČERPÁNÍ DOTACÍ

Provedení auditu čerpání dotací je jedna ze závazných podmínek poskytnutí finančních prostředků z EU.